Digi keuring 2020
Beste Brakelkwekers,
Tot 31 december 2020 kon u foto’s insturen voor de Digi-Keuring. We hebben in totaal 20 foto’s van Brakels in groot en kriel en in allerlei kleuren ontvangen. De foto’s werden ter beoordeling naar 2 keurmeesters, met name gestuurd Wilfried Lombary en Roger Struyf, gestuurd.
Dieren op een foto beoordelen, is een nog moeilijkere opdracht dan een levende keuring. Bijeen digitale keuring gebeurt de beoordeling op basis van een foto die op een fractie van een seconde is gemaakt, terwijl bij een levende keuring de keurmeester enkele minuten de tijd heeft om een dier te beoordelen. Bovendien is op een foto ook niet steeds alles goed zichtbaar.
Is de stand van de achterteen goed? Heeft het dier een deuk in het borstbeen? Tja, dat kunnen we bij een dier op een foto niet vaststellen, maar natuurlijk wel andere belangrijke eigenschappen zoals type, vleugeldracht, kamvorm, tekening, grondkleur…. Natuurlijk speelt bij een digitale beoordeling ook de kwaliteit van de foto een rol. Ondanks de niet zo eenvoudige opdracht hebben beide keurmeesters de uitnodiging om de Brakels op de foto’s te beoordelen, aanvaard. Waarvoor zeer veel dank! Op een gepast moment, hopelijk in een minder dominante covid-omstandigheden, zullen we hen voor de zware klus bedanken.
Hieronder een compilatie van de beoordeling van beide keurmeesters. De punten (op 100) die
bij ieder dier staan vermeld, is het gemiddelde van de punten die door beide keurmeesters zijn gegeven. Bij de beoordeling lag de nadruk op de raskenmerken van de dieren (op 60 punten).
Daarnaast werd de kwaliteit van de foto en de conditie van het dier (beide telkens op 20 punten) beoordeeld. Ieder kreeg dan een score op 100 (20 + 20 +60 pt).
In de kolom ‘Prijs’ kun je zien welk dier in een bepaalde categorie heeft gewonnen. Proficiat aan de 5 winnaars. Per gewonnen dier krijgt de fokker 5 euro uitgekeerd.
De digitale keuring was een alternatief voor de clubshow die afgelopen periode door de covidcrisis niet is kunnen doorgaan. Laten we hopen dat we dit jaar weer samen kunnen komen en weer levende keuringen kunnen organiseren. Maar misschien kunnen we in de toekomst der gelijke digitale keuring als bijkomende beoordelingsmogelijkheid (naast de levende keuringen) nogmaals organiseren, maar dat is natuurlijk afhankelijk van jullie wens en mening.
Bert

Goud Brakel haan groot eigenaar Harrie Reijers

Goud Brakel haan groot eigenaar Jan Schaareman

Goud Brakel aan groot eigenaar Christian Mertens

Goud Brakel hen groot eigenaar Christian Mertens

Goud Brakel hen groot eigenaar Koen Spillebeen

Goud Brakel hen groot eigenaar Koen Spillebeen

Goud Brakel hen groot eigenaar Christian Mertens

Goud Brakel hen groot eigenaar Koen Spillebeen

Zilver Brakel haan groot eigenaar Eric Henau

Zilver Brakel haan groot eigenaar Willem Poos

Zilver Brakel hen groot eigenaar Jan Schaareman

Goud Brakelkriel haan eigenaar Jan Schaareman

Zilver Brakelkriel haan eigenaar Jan Schaareman

Zilver Brakelkriel hen eigenaar Koen Spillebeen

Zilver Brakelkriel hen eigenaar Jan Schaareman

Zilver Brakelkriel hen eigenaar Koen Spillebeen