Activiteiten uit het verleden

Het Brakelhoen was rond 1970 bijna geheel uitgestorven in België.  Maar met name door inspanningen van Walter Terryn en enkele natuurvrienden is de Brakel – en ook de Izegemse koekoek – weer in ere hersteld. Hier Walter Terryn op de Europese tentoonstelling in Brakel 2013.

Vanaf 1970

In «Vooruit) een , Belgische krant, werd vanaf 1962 de nieuwe wekelijkse rubriek «Pels en Pluim) verzorgd door de heer Hugo Vrielynck. In 1969 liet hij een oproep verschijnen, vragend aan de fokkers van onverschillig welk inlands ras een speciaalclub op te richten, met zijn steun. Hierop reageerde Walter Terryn onmiddellijk met het voorstel de Brakel te nemen, gezien dit een ras was van eigen bodem dat met uitsterven bedreigd was.

De heer Vrielynck reageerde positief. Na wat heen en weer gepraat werd er een vergadering belegd te Torhout in de Germinal op 7 maart 1971. Er waren 7 liefhebbers aanwezig waaronder nog net twee fokkers: de heren Walter Terryn uit Izegem, Raf Van de Wiele uit Loppe , Hilair Soetaert uit Wevelgem, Roger Hautekeete uit Roksem, Hugo Vrielynck uit Brugge, Leon Vanderschaeghe uit Assebroek, Kinsabil uit Loppem.

Hier werd de derde speciaalclub voor het Brakelhoen officieel gesticht, de standregels (statuten) werden opgesteld en het bestuur werd verkozen:

voorzitter: Walter Terryn

secretaris: Hugo Vrielynck penningmeester: Leon Vanderschaeghe bestuursleden: de overige medestichters

de eerste Speciaalclub in België 1898

Huidige speciaalclub 1971