Verenigingsnieuws

Er zijn door ” de Speciaalclub voor het Brakelhoen vzw “nieuwe rozetten gemaakt.